Regiony - aktuálně

  • Stěhování oltáře pro brněnskou kapličku

    Napsal /a, Přeložil /a: 
    Určeno pro : 

    Brněnská schönstattská rodina žije začátkem nového toku 2015 přemístěním oltáře, který je určen pro budoucí brněnskou svatyńku,  která dá-li Bůh jednou v našem regionu vyroste. Kostel svatého Jakuba, kde byl oltář už 10 let "provizorně" umístěn, se bude nejméně 8 měsíců rekonstruovat. Oltář byl po dohodě se zainteresovanými přesunut do kaple na faru u sv. Jakuba, která slouží pro bohoslužebné účely řeckokatolíků a pro různá duchovnímu setkávání nejen farníků. Oltář nahradil stávající obětní stůl. Přemístění oltáře proběhlo ve čtvrtek 8. 1. 2015.