Říjnový týden 2018 "Volíme cestu svatosti" - přednáška P. Heinricha Waltera