Literatura

Napsal /a, Přeložil /a: 
Tags: 

 Literatura je k dostání u Mariiných sester v Rokoli.

 

Peter Wolf: Pod láskyplným pohledem milosrdného Boha - Rok milosrdenství, milosrdný otec, milosrdná láska. To jsou pojmy, které skloňujeme ve všech pádech. Opravdu víme, co to znamená rozumem, citem i vůlí? K milosrdné lásce rosteme. Církev k ní rostla od II. vatikánského koncilu až po vyhlášení Roku milosrdenství. P.Kentenich k ní dorostl v průběhu 14ti let vyhnanství v Milwaukee. P. Wolf, autor třech knih pro přípravu na 100. výročí založení Schönstattu, vyhledal texty našeho otce a zakladatele i k tématu milosrdné lásky.

  

 

 

 

Peter Wolf: Obraz, který putuje světem - Obraz Panny Marie se stal poznávacím znamením Schönstattského hnutí. Ale ještě v den založení nebyl ve staré kapličce sv. Michaela, která se mezitím stala centrem světového hnutí. Tato malá knížka chce poukázat na to, odkud obraz pochází a jak přišel do Schönstattu. Popisuje cestu, jak přišel ke svému jménu a stal se obrazem, který dodnes putuje světem. Závěrem zve autor k přečtení dosud neuveřejněné úvahy k schönstattskému obrazu Panny Marie. 

 

 

 

Schönstatt - Zakládací listiny: první oficiální vydání nejen Zakládacích listin, ale i dopisu ze Santa Maria a Zakládací listiny domácí svatyňky, 98 stran.

 

 

 

 

 

Peter Wolf: Svatyňka pramen života - vybrané texty od P. Josefa Kentenicha. Kniha byla vydána k Roku svatyňky v přípravě na výročí 100 let Schönstattu, 145 stran. .

 

 

 

 

 

Peter Wolf: Tvá úmluva naše poslání - P. Wolf pomocí vybraných přednášek otce Kentenich nabízí nový pohled a možnost lépe porozumět rozsáhlému tématu Úmluvy lásky, 158 stran. 

 

 

 

 

 

Peter Wolf: Jeho poslání naše misie – mezinárodní Schönstattské hnutí je na společné cestě ke 100. výročí svého založení paterem Kentenichem. Třetí úsek cesty tvoří Rok misionářského poslání. Výbor ze zakladatelových textů a úvody k nim nás chtějí pozvat  a pomoci nám, abychom nově pocítili apoštolského ducha doby zakládání a v budoucnu ho nesli dále. 

 

 

 

 

Přeskočila jiskra: Vaše srdce se rozhořela. Šest osobností z výchovné školy Schönstattu je na cestě, aby byly oficiálně uznány od církve jako svaté: Josef Engling, Gertraud von Bullion, Karl Leisner, Emile Engel, Mario Hiriart, Joao Pozzobon. Odrážejí rozmanité projevy svatosti. Jsou to ženy a muži, kněží, jáhni a laici. Všichni se nechali oslovit, ba fascinovat ideálem moderní svatosti, jak ji ukazoval pater Josef Kentenich. 52 stran.

 

 

 

 

Pater Menningen vypráví… (o pateru Kentenichovi). P. Alex Menningen patřil k žákům zakladatele Schönstattského díla P. Kentenicha.  Později se stal jeho blízkým spolupracovníkem. Knížka má 50 stran.

 

 

 

 

 

Dorothea M. Schlickmannová: Skrytá léta – dětství a mládí patera Josefa Kentenicha. Kniha nás zve, abychom přišli na stopu životního tajemství velké osobnosti. 268 stran, s obrázky na křídovém papíře.

 

 

 

 

 

Paul Hannappel: Josef Engling / Terezie Martinová Pohled na tyto dvě osobnosti má nově a hlouběji osvětlit a zachytit osobu a význam, velikost a poslání sv. Terezie Martinové a J osefa Englinga. Srovnání pomůže objasnit společné i rozdílné rysy a snaží se poznat a uznat platnou vlastní a symbolickou hodnotu. 114 stran.

 

 

 

 

Knihu s názvem „Hrdinou dnes, ne až zítra – Prostý jáhen João Luiz Pozzobon“ napsal Esteban Uriburu. J. P . Pozzobon je člověk, který odpovídá na volání MTA a denně s její svatyňkou pěšky putuje k rodinám, do nemocnic, škol, vězení… Díky jeho věrnosti vzniká okruh putovních svatyněk. U nás zastoupen asi 460 okruhy.

 

 

 

 

P. Josef Kentenich: V pondělí večer (Manželství jako cesta ke svatosti) Svazek 20 z cyklu V pondělí večer obsahuje podněty pro manželský a rodinný život. Pater Kentenich rozvíjí vlastní pojetí manželské spirituality, jejíž podstatnou součástí je výchova k lásce. 

M. Jana Šrutová: Mariánská úcta na prahu třetího tisíciletí Pohled na Pannu Marii ve světle našich všedních dnů. Jednotlivé kapitoly psala sestra Jana za totality na přání otce biskupa Karla Otčenáška a vyšly jako samizdat.