Schönstattská spiritualita

 • usiluje o nalezení konkrétních způsobů každodenního života z víry

 • usiluje o pružnou reakci na výzvy dnešní moderní společnosti

 • umožňuje nalézat Boha a žít s ním uprostřed dnešního světa

 • posiluje a prohlubuje křestní "úmluvu lásky" s Bohem

 • rozvíjí hluboký osobní vztah k Panně Marii, která nás vede k Bohu, lidem a vychovává nás v pevné, svobodné, křesťanské osobnosti 

 • pomáhá k vytváření zdravých vztahů jak s Bohem, tak s lidmi

 • snaží se propojit duchovní a všednodenní život

 • podporuje rozvoj v celistvou, harmonickou osobnost - usiluje o harmonické propojení všech oblastí života

 • snaží se pomoci jednotlivcům i společenstvím nalézt vlastní jedinečné životní poslání a způsob života ve vztahu k Bohu, blízkým lidem a společnosti uprostřed dnešního světa

 • je universální pro každý způsob života, ať se jedná o život laiků nebo zasvěcených osob, jednotlivců, rodin či větších společenství

 • odpovídá na moderní potřebu svobody, flexibility stejně jako potřebu přijetí, jistoty a stability: nalézt místo domova, kde lze zapustit hluboké kořeny