João Luiz Pozzobon, muž apoštolátu, modlitby a pokoje

João Luiz Pozzobon se narodil 12. prosince 1904 v Ribeirao, v jižní Brazílii. Po třech letech základní školy a 10 měsících malého semináře se vyučil obchodníkem. Dva měsíce byl u armády, ale kvůli krátkozrakosti byl brzo propuštěn. V roce 1927 se Pozzobon oženil, jeho manželkou se stala Teres Turcattová. Usadili se v Restinga Seca a měli spolu dvě děti. Kvůli nemoci Teres se přestěhovali do Sante Maria, kde jeho žena krátce na to umírá. Oženil se podruhé. S Viktorií Marií Filipetovou měl dalších pět dětí. Koupil jednoduchý dřevěný dům a zařídil si malý obchod se smíšeným zbožím.

V letech 1947 – 48 pomáhal po volných večerech při stavbě exercičního domu u kapličky v Sante Maria. V této době se seznámil s Schönstattským hnutím a vstoupil do první formující se schönstattké mužské skupinky.

Z schönstattské rodiny v Santa Maria vzešla myšlenka, že k tomu, aby Panna Maria mohla naplnit své poslání, musí navštívit rodiny. Byly proto zhotoveny 3 putovní obrazy, která pak byly požehnány při slavnostním zahájení přípravy na vyhlášení dogmatu o nanebevzetí Panny Marie. Poté vyrazily tři skupiny dětí vždy s obrazem a s jedním dospělým k rodinám. Jednu skupinku doprovázel Pozzobon. V rodině se pomodlily růženec za potřeby rodiny. Obraz zůstal v této rodině do dalšího večera, kdy s obrazem putovaly do další rodiny. Tyto tři skupinky putovaly s obrazem až do konce října, kdy bylo pak vyhlášeno dogma o nanebevzetí Panny Marie, a tím měla tato iniciativa skončit.

Pozzobon však zažil v těchto dvou měsících působení Matky Boží skrze putovní obraz v rodinách: od jednoduchého, prostého vyslyšení proseb, obrácení až po vyřešení bezvýchodných situací, ve kterých se jevila jakákoliv pomoc nemožná - to Pozzobona pohnulo. To bylo pro něho podnětem, aby se Panně Marii dal k dispozici pro tento apoštolát. Nabídl Panně Marii denně dvě hodiny pro apoštolát s putujícím obrazem. V roce 1957 předává obchod svým synům a může proto více času věnovat apoštolátu.

1. května 1954 zakládá "Vilu Nobre da Caridade" (Sídliště šlechetné lásky k bližnímu), na znamení náklonnosti Panny Marie k chudým a potřebným. Ve stejném roce zahajuje návštěvy s putovním obrazem ve školách, nemocnicích a ve vězeních. K vánocům 1958 dostává Pozzobon darem za svůj apoštolát napodobeninu putovního obrazu. 1. února 1959 daruje tento obraz rodinám, aby 30 rodin mohla Panna Maria navštívit ne jednou za rok, ale měsíčně. Tím začíná tzv. "organizace rodin."

30. prosince 1972 přijímá João Pozzobon jáhenské svěcení. Nyní může přinášet sv. přijímání starým a nemocným. Jeho apoštolát s putující Matkou tím byl ještě posílen. Nyní může s Pannou Marii přinášet do rodin i Krista, a Maria se tak stává ještě "více" nositelkou Krista.

27. června 1985 ho na jeho cestě do svatyňky srazilo nákladní auto a na následky nehody brzo zemřel. Po smrti Pozzobona se jeho apoštolát s putujícím obrazem rychle rozšířil. Panna Maria dnes putuje v Putovní svatyňce po celém světě, také v naší zemi našla rodiny, které ji pravidelně přijímají do svých domovů.

"Stále ještě trochu víc" byla zásada João Luiza Pozzobona. "Ještě trochu" - myslel tím jít krok za krokem, pokračovat k cíli životní cesty.