Osobnosti

Existuje celá řada osobností, které se snažily žít ze schönstattské spirituality. Jejich životy pro nás mohou být povzbuzením a inspirací pro náš každodenní život ve spojení s Bohem. Prvním blahoslaveným je Karel Leisner, u mnoha dalších proces blahořečení probíhá.