Cesta manželů


Myšlenka „Cesty manželů“ pochází od maďarských schönstattských rodin. Jedná se o cestu v přírodě  s jednotlivými zastaveními, – podobnou jako bývají křížové cesty – která je zaměřena na manželství. V 15 zastaveních se mohou „poutníci“ zamyslet nad svým vlastním manželstvím – od jeho počátku, narození dětí přes jejich výchovu, soužití s rodiči až po stárnutí. 

Cílem této cesty, spolu s texty v tého brožurce, je nabídka zastavení se, zamyšlení a možnosti nového pohledu na sebe, svého partnera a svůj vztah. Rádi bychom, aby tato krátká procházka po Cestě manželů byla pro „poutníky“ novým zážitkem, okamžikem zastavení se a třeba i určitým impulzem pro vztah.

My, schönstattské rodiny chceme darovat v jubilejním roce 2014 tuto „Cestu manželů“ Panně Marii jako dárek. Je to forma poděkování za vše, co vyrostlo za 100 let od první úmluvy lásky s Pannou Marií. „Cesta manželů“ má být poselstvím pro ostatní, skrze ni chceme dál šířit radost, kterou prožíváme ze setkání s Pannou Marií v úmluvě lásky, sílu obdarování, kterou zažíváme ve vzájemném NIC BEZ TEBE NIC BEZ NÁS a zážitek toho, jak nás Panna Maria doprovází a stará se o nás na naší vlastní cestě manželstvím. 

Rádi bychom, aby se „Cesta manželů“ stala důležitou součástí a třeba i určitým poselstvím poutního místa v Rokoli. 

Věříme, že si Panna Maria vezme tuto myšlenku za svou a bude i skrze „Cestu manželů“ působit dál v rodinách.

Schönstattské rodiny

YouTubeVideo: